gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvåkningsprogram 2016

Hensikten med overvåkingsprogrammet her er å gi et sikrere grunnlag for typifisering og klassifisering av vannforekomster i samsvar med vannforskriften.

 

Samlet kostnad for foreslått overvåking i innsjøer og elver/bekker i 2016 utgjør i dette programmet ca. kr. 111 000,- inkl. mva.og belastes vannområdets budsjett.
Kommuner er i tillegg invitert til å legge inn flere prøvetakingsstasjoner der feltarbeidet utføres av FMVe/Prosjektleder og kostnader for disse analysene belastes den ansvarlige kommune.

Du finner Overvåkingsprogram Horten - Larvik her.

Publisert: 28. august 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020