gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

2017 Plan for vannområdet

Lokal tiltaksanalyse for vannområde Horten - Larvik med endringer og korrigeringer gitt i Regional tiltaksplan 2016 -2021, samt eventuelle merknader fra Klima- og miljødepartementet legges til grunn for arbeidet fram mot 2021.

Samtidig med at vedtatt plan skal gjennomføres og gi ønsket miljøresultat starter arbeidet med revidert plan for planperioden 2021-2027.

Plan for 2017 for vannområdet Horten-Larvik

Vi jobber videre med tiltak for spredte avløp, landbruk og tilførsler og økt kunnskap om kjemisk miljøtilstand angående miljøgifter. Vi har fått støtte fra Miljødirektoratet til prosjekter innen temaer som; mikroplast, fremmede arter og habitatforbedring. Prosjekplan om beskrivelse av ulike prosjekt er lagt ut på vannområdets nettside.

Publisert: 21. august 2017 Sist oppdatert: 06. januar 2020