gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kunnskapsinnhenting Stillehavsøsters 2017-2018

Stillehavsøsters er en fremmed art som endrer det naturlige biomangfoldet og habitatområder i våre kystvannsforekomster. Arten har på få år hatt en eksplosiv vekst i våre gruntvannsområder i Oslofjorden. Klimaendringer er antatt å være en sterk faktor i den kraftige økningen av arten i våre områder. Ekspansjonen av arten gir muligheter, men også økte bekymringer og utfordringer.

Stillehavsøsters Fotograf: Torjan Bodvin

Det foreligger lite kunnskap omkring toksinakkumulering og algedynamikk knyttet til Østers. All kunnskap vil bidra til å danne seg et bedre bilde av denne problemstillingen. Avhengig av datagrunnlaget vil det skisserte prosjektet fremskaffe kunnskap omkring sammenhengen mellom tilstedeværelse av toksinproduserende alger og akkumulering av algegifter i stillehavsøsters.

  • Mål for samarbeidsprosjektet er å fremskaffe basis kunnskap som er viktig i tilknytning til framtidig forvaltning av Stillehavsøsters. Dette er data som må foreligge før man kan gå videre med det skisserte tiltaket at selvplukk kan bidra til å holde bestanden av Stillehavsøsters lavere.
  • Dataene som innhentes skal belyse sentrale mattrygghets aspekter og skal fremskaffe basiskunnskap som kan benyttes for etablering av et mulig fremtidig kostholdsråd for konsum.
  • Skissert prosjekt vil suppleres av data knyttet til bestandsmodellering som utførers av Havforskningsinstituttet og Vestfold fylkeskommune som er pilotfylke for Stillehavsøsters og eventuelle ryddeaksjoner.
  • Ved eventuelt selvplukk i utvalgte områder, vil dette igjen føre til en bedre kontroll og oversikt over bestandsøkning/populasjonsdynamikken.
  • Ansvarlig sektormyndighet for mattrygghet er Mattilsynet. Etter avsluttet pilotprosjekt skal det være grunnlag for å vurdere et framtidig kostholdsråd for Stillehavsøsters i regi Mattilsynet. Dette må politisk besluttes.

 Nyhetssending om stillehavsøsters i nrk Sørlandet (kapittel 3 og 5): Pilotprosjekt om Stillehavsøsters 2017-2018

 

Publisert: 09. november 2017 Sist oppdatert: 06. januar 2020