gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Mikroplast i Aulivassdraget

Vannområdet Horten-Larvik fikk i 2017 støtte fra Miljødirektoratet til å gjennomføre en screening av
forekomst av mikroplast på flere stasjoner i Aulivassdraget.

Prøvetaking Bakke Mølle Fotograf: Elisabeth Lundsør, Norconsult

Denne grunnlagsundersøkelsen viser at et det finnes mikroplast i både vann og i sedimenter avsatt i
og langs Aulivassdraget. Mens de fleste plastfragmenter funnet i vannfasen er fibre, var gummi (antatt
bildekkgummi) en vesentlig del av mikroplasten funnet i elvesedimentet. Potensielle kilder mistenkes i
hovedsak å være rester fra bildekk som er blitt vasket av fra nærliggende veier og parkeringsplasser.
Dersom det er kunstgressbaner oppstrøms prøvepunktene kan også gummigranulater brukt i fyllet på
kunstgressbaner være en potensiell kilde. Hovedkilden til fiberfunnene antas å være fra spredte
avløpsanlegg og eventuelle overløp i kommunale anlegg, men andre kilder som f.eks. utvaskede fibre
fra avløpsslam brukt på landbruksjord kan ikke utelukkes.

Les rapport her

Publisert: 16. mai 2018 Sist oppdatert: 06. januar 2020