gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fagrapporter

For vannområde Kragerøvassdraget er det laget fagrapporter. Disse rapportene finner du under følgende titler:

COWI rapport Kalstadkilen 2018/2019   COWI-RAPPORT - v1 - Undersøkelse Risikoanalyse og Tiltaksplan for Kalstadkilen.pdf

NIVA rapport miljogifter Kragero 2013/2014   13-14NIVA-MiljøgifterKragero.pdf

KRAGERO rapport miljoundersokelser Kalstadkilen 2012   FerdigRapport-miljoundersokelseKalstadkilen2012UmetaniSchulze1.pdf

NIFES rapport kvikksolv torsk 2011   2011NIFESrapport-kvikksolv-torsk.pdf

Publisert: 15. mars 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020