gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Undersøkelser av Åsdalsåa i Sauherad

Åsdalsåa har vært og er en viktig gyteelv for laks og ørret i Sauarelva og Norsjø.

Åsdalsåa favner både bekkestrengen som kommer fra Dalsvatn og bekkestrengern som kommer fra Nare (Ådalsåa) som til slutt renner sammen og ut i Sauerelva ved Krokmannsevju.

Imidlertid har det kommet inn bekymringsmeldinger om elva som går ut på at det ser ut til å ha blitt langt mindre fisk i den en tidligere. Stemmer dette? Og hvis det stemmer, hva skyldes nedgangen i fiskebestanden?

Åsdalsåa blir undersøkt både vår og høst 2016 med hensyn på både vannkjemi, bunndyr og fisk. Resultatene vil kunne gi en pekepinn på hva som kan skyldes nedgangen i fiskebestandet.

Resultatene etter elfiske viser at det er både laks, ørret, ørekyt og bekkeniøye i elva, men det er kun ørekyt som viser seg i større mengder. Det er lite fisk i forhold til hva man burde ha funnet i en slik elv.

Reint visuelt kan man også se at det har bygd seg opp en banke i Sauarelva uten for utløpet til Åsdalsåa noe som gjør dette partiet svært grunnt. Det er faktisk fare for at det blir nærmest tørrlagt når Sauarelva har lite vann, og da finner selvsagt ikke gytefisken opp i Åsdalsåa.

Når resultatene fra vannprøvene og bunndyrundersøkelsene foreligger, vil grunneierne, Sauherad jeger og fisk sammen med vannområde Midtre Telemark samles for å se om det er tiltak som kan settes inn for å eventuelt bedre tilstanden i Åsdalsåa.

Publisert: 23. juni 2016 av lise.sorensen@miljodir.no Sist oppdatert: 06. januar 2020