gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Elvemusling (Margaritifera margaritifera)

Elvemusling har kategori sårbar (VU) på Norsk rødliste for arter 2015 og kategori sterkt truet på IUCN sin golobale rødliste 2010. Det er estimert at Norge har mer en halparten av den europeiske bestanden av elvemusling noe som gjør elvemusling til en ansvarsart for Norge. 

Undersøkelser gjort i Telemark i årene 2012 - 2015 viser at hovedvassdragene har gode bestand av elvemusling, men at det kan være fare for rekruteringssvikt noen steder. Rapportene som er listet ved siden her vil også vise til nye funn av muslinger som ikke har vært registrert før. 

Publisert: 21. juni 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020