gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Overvåking

Årlig overvåkes et utvalg av vannforekomster som er i risiko for å ikke nå miljømålet om minst god økologisk tilstand i 2021.

Formålet med overvåkingen er først og fremst å styrke kunnskapsgrunnlaget om vannforekomstene. I mange tilfeller er det tvil om hva tilstanden faktisk er, derfor har den foreløpige overvåkingen i stor grad dreid seg om problemkartlegging. Resultater fra overvåking fra 2013 kan leses i rapportene nedenfor.

Rapport Midtre Telemark 2013 bilder komprimert (2).pdf

Overvåking i vannområde Midtre Telemark 2014.pdf

Overvåking i vannområde Midtre Telemark 2015.pdf

Overvåking i vannområde Midtre Telemark 2016 (002).pdf

NP5 2016 Kartlegging av Åsdalsåa i Gvarv kommune i Telemark.pdf

Overvåking i vannområde Midtre Telemark 2017 (002).pdf

Faun rapport 025-2017. Tiltaksovervaking og problemkartlegging i Oftevatn og Øyfjell Midtre Telemark vassområde 2017 (002).pdf

Publisert: 20. november 2017 Sist oppdatert: 06. januar 2020