gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Tiltaksanalyse 2014

Det ble utarbeidet lokal tiltaksanalyse for Midtre Telemark vannområde i mai 2014. Tiltaksanalysen danner grunnlag for utarbeiding av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016 - 2021, sammen med lokale tiltaksanalyser for de 17 andre vannområdene i vannregionen.

Lokal tiltaksanalyse kommer med konkrete forslag til tiltak for å bedre tilstanden i vannforekomster som er i risiko for å ikke nå miljømålene i 2021. På bakgrunn av at kunnskapsgrunnlaget for tilstanden i mange av vannforekomstene som er i risiko er lite, er det i all hovedsak foreslått kunnskapsinnhenting som tiltak.

 

Du kan lese lokal tiltaksanalyse for Midtre Telemark vannområde versjon 3      /01.05.2014 her: LTT Midtre Telemark justert mai 2014.pdf

Publisert: 02. mars 2018 Sist oppdatert: 06. januar 2020