gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Faglige rapporter om Numedalslågen

Vannmiljøet i Numedalslågen har vært overvåket siden 1974. I 2001 ble overvåkingen av vannkvaliteten samordnet på tvers av kommunegrensene. I tillegg til vannkjemisk overvåking er det gjennomført overvåking av begroing, elvemusling, bunndyr og fisk. 

 

Med bakgrunn i arbeidet med vannforskriften er det utarbeidet en rekke faglige rapporter om vannkvaliteten i Numedalslågen. Resultatene av prøvene er også lagt inn i Vannmiljø, en nasjonal database for alle vannprøver i Norge. Overvåkningsrapport 2017, viser en sammenstilling av prøver tatt fra og med 1974.  

Linker til overvåkningsrapporter, og rapporter fra biologiske kartlegginger/undersøkelser samt andre faglige undersøkelser finner du under:

Overvåkningsrapporter
Rapport fra prøvegarnsfiske i Rødbergdammen september 2019

Rapport fra el-fiske i Sellikbekken august 2019

Fangstrapport fra elfiske i Numedalslågen gjennom Kongsberg i 2018

Handlingsplan for kalking i Skrim og Sauheradfjella NR

Prøvefiske Fønnebøfjorden 2017

Oppsummering av planteplanktonanalysene fra innsjøene i Vestfold 2017

OVERVÅKING AV NUMEDALSLÅGEN 2014-2016

Prøvetaking bunndyr og påvisningsfiske etter ørekyte i 10 sidevassdrag til Numedalslågen 2015

Bestandskartlegging med el- fiskebåt av fiskebestanden i Numedalslågen i Rollag og Flesberg 2014
Overvåkningsrapport 2013
Overvåkningsrapport 2012
Evalurering av celleterskler som avbøtende tiltak 2012
Overvåkningsrapport 2011
Overvåkningsrapport 2009
Miljøovervåking Goksjø 2009
Sluttrapport jordvanning 2008
Økologiske vannkvalitet i Numedalslågen  basert på analyser av bunndyr i 2008
Årsrapport overvåkning Numedalslågen 2007
Overvåking av Numedalslågen i 2001

 

Rapporter om elvemusling

Elvemusling i dypområder i Numedalslågen - oppstrøms Hvittingfoss 2019
Elvemuslingskartlegging Rollag 2017
Elvemuslingsovervåkning Vestfold 2017
Elvemusling  i sidevassdrag til Numedalslågen 2015
Elvemusling Margaritifera margaritifera i Skorgeelva 2014
Elvemusling Margaritifera margaritifera i Numedalslågen - terskelstrekning Rollag kommune, Buskerud fylke 2015
Elvemusling Margaritifera margaritifera i Numedalslågen
Flesberg og Rollag kommuner, Buskerud fylke 2014
Elvemusling i Numedalslågen. Oppsummering av undersøkelser 2004-2009
Elvemuslingsundersøkelse Storelva- Goksjø 2008
Elvemuslingsundersøkelse Vestfold 2008
Elvemusling i Numedalslågen,  Daleelva og Herlandselva 2005

 

 

 

Publisert: 10. januar 2017 Sist oppdatert: 06. januar 2020