gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Lokal tiltaksanalyse

Lokale tiltaksanalyse for vannområdet beskriver hvilke vannforekomster som krever tiltak, hva tiltakene består av og hvem som skal følge opp, slik at vannforskriftens krav om god økologisk tilstand i alle vannforekomster kan oppfylles.

Lokale tiltaksanalyse for vannområdet beskriver hvilke vannforekomster som krever tiltak, hva tiltakene består av og hvem som skal følge opp, slik at vannforskriftens krav om god økologisk tilstand i alle vannforekomster kan oppfylles.


Tiltaksanalysen oppsummerer miljøtilstanden i alle vann og vassdrag, og for vannforekomster som har for dårlig tilstand eller der det foreligger risiko for at miljømålene ikke er nådd innen 2021, er det foreslått tiltak. Tiltaksanalysen bygger videre på karakteriseringen, vesentlige vannforvaltningsspørsmål, klassifiseringen og miljøtilstandsvurderingen og annen problemkartlegging og undersøkelser som er gjort i vannområdet.


Tiltaksanalysen vil være et viktig faglig innspill til vannregionmyndigheten (VRM) som grunnlag for forvaltningsplan for vannregionen med tilhørende tiltaksprogram. Denne skal på høring i 6 måneder i perioden 1.7 – 31.12. 14. Her kan alle som ønsker avgi høringsuttalelse.


Arbeidet med lokal tiltaksanalyse har vært organisert gjennom Grønn Dal samarbeidet for kommunene langs Numedalslågen og Goksjø vassdraget med deltakelse fra statlige og kommunale myndigheter. Numedalsutvikling IKS har sekreteriat/prosjektansvar for arbeidet i perioden 2012 - 2015.

 

Lokal tiltaksanalyse kan du lese her

Publisert: 29. november 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020