gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Styringsgruppe

Styret i vannområde Numedalslågen består av ordførerne i de seks samarbeidende kommunene, samt en politiker fra fylkeskommunen. Representaneter fra administrasjonen hos Fylkesmannsembetene og fylkeskommunene stiller som observatører.

 • Rune Høiseth, ordfører i Larvik - Leder av styringsgruppen
 • Eli Hovd Prestegarden, ordfører i Nore og Uvdal kommune - nestleder av styringsgruppen
 • Oddvar Garaas, ordfører i Flesberg kommune
 • Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg kommune
 • Dag Lislien, ordfører i Rollag kommune
 • Bjarne Sommerstad, representerer Sandefjord kommune
 • Steinar Berthelsen, politisk representant fra fylkestinget i Buskerud.
 • Lars Wilhelm Solheim, Vestfold Fylkeskommune
 • Hilde Reine, Buskerud Fylkeskommune, vannregionmyndigheten
 • Gunhild Tuseth Dalaker, Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Gunnar Kleven, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Publisert: 16. september 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020