gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utsatt fisk kan gi dårligere vannkvalitet

Karpefiskeartene mort og sørv er satt ut i Goksjø i Sandefjord kommune. Dette kan gi dårligere vannkvalitet.

Å få oversikt over spredningen av mort og sørv er viktig fordi det kan være med på å forklare endringer vi ser i vannkvalitet gjennom interngjødsling. Disse artene både spiser ned dyreplanktonsamfunnene og roter i bunnsubstratet slik at fosfor gjøres tilgjengelig for økt algevekst. Den negative utviklingen av vannkvaliteten i Goksjø siste år, på tross av mange tiltak for å redusere næringstilførselen, bl.a. sanering av spredte kloakkavløp, kan kanskje tilskrives introduksjon av sørv og mort.

Vi har undersøkt om mort har spredd seg til utløpselva. Det hadde den, og vil antakelig fortrenge laks og sjøørret.


Mort fra Hagneselva.

Publisert: 16. oktober 2019 Sist oppdatert: 06. januar 2020