gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Den Grønne Dalen

Vannområde Numedalslågen har i flere sammenhenger satt standarden for samarbeid om vannforvaltning i Norge.

Vi var tidlig ute med å etablere et samarbeidsforum, «Den grønne dalen». Vi var blant de første som kom i gang med kartlegging og tiltaksplaner for å ta vare på og bedre vannmiljøet.

Et knippe ordførere fra noen år tilbake slik styringgruppa da så ut.

Den Grønne Dalen er en interkommunal samarbeidsorgan, på tvers av fylkesgrensen Buskerud / Vestfold, mellom de seks kommuner som dekker Numedalslågens nedbørsfelt: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Sandefjord og Larvik. De seks kommunene danner en naturgitt region knyttet sammen av et felles dalføre og vassdrag. De tre kommunene som i dag er slått sammen til Sandefjord; Sandefjord Andebu og Stokke, kom med i 2013. Dette med bakgrunn i at Gokjsøvassdraget ble en del av vannområde Numedalslågen i forbindelse med arbeid med vannforskriften.

Grønn-dal-samarbeidet startet i 1996/97 med utgangspunkt i et ønske om å etablere et fora for å samordne arbeidet knyttet til økologi og næringsutvikling langs vassdraget. I 1998 ble det etablert en politisk styringsgruppe for arbeidet, bestående av ordførerne i de daværende seks kommunene samt en administrativ arbeidsgruppe med rådmannsoppnevnte personer fra hver kommune. ”Grønn Dal-erklæringen” som angir rammene for samarbeidet, ble undertegnet av alle de seks kommunene i 1998.

Fra 2007 bestemte kommunestyrene i de seks kommunene at arbeidet skulle konsentreres om Numedalslågen og vassdragsrelaterte saker med samme organisering som tidligere. Lågen var med sin organisering, tidlig klar for å sette i gang med arbeidet rundt EU s vanndirektiv. Numedalslågen ble pilotvassdrag i planfase 1. Den første forvaltningsplanen for vann ble godkjent i kgl.res juni 2010.

Organisering av arbeidet 

Samarbeidet ledes av en politisk styringsgruppe der ordfører eller varaordfører er medlemmer. Gruppen møtes 3 – 4 ganger i året.

 • Oddvar Garaas, ordfører i Flesberg kommune, leder av styringsgruppa
 • Rune Høiseth, varaordfører i Larvik, nestleder i styringsgruppa
 • Nils Helge Tufto, varaordfører i Nore og Uvdal kommune
 • Viel Jaren Heitmann, ordfører Rollag kommune
 • Kari Anne Sand, ordfører i Kongsberg kommune
 • Bjarne Sommerstad, varaordfører i Sandefjord kommune
 • Steinar Berthelsen, politisk representant fra fylkestinget i Viken
 • Lars Wilhelm Solheim, Vestfold og Telemark Fylkeskommune, vannregionmyndigheten
 • Gunhild Dalaker Tuseth, Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Gunnar Kleven, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Det er også en administrativ arbeidsgruppe, med en rådmannsoppnevnt person fra hver av kommunene. Gruppen møtes etter behov, ca 3-4 ganger i året. Faggrupper benyttes ikke, men arbeidsgruppa utvides ved behov.

 • Grete Blørstad, kommuneplanlegger Nore og Uvdal kommune
 • Gunn Hege Laugen,  saksbehandler Rollag kommune
 • Trond Weseth, Flesberg kommune
 • Odd Arne Helleberg, miljøkonsulent Kongsberg kommune
 • Carolin Forsberg Gulbrandsen, ingeniør Kongsberg kommune
 • Håvard Gulliksen, Larvik kommune
 • Kjell Christian Zimmermann Børresen, Sandefjord kommune
 • Lars Wilhelm Solheim, Vestfold og Telemark Fylkeskommune - vannregionmyndigheten
 • Erik Garnås, Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Lill Natalie Allum, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

 

20-årsjubileum for Den Grønne dalen

I 2018 var det 20 år siden Grønn-dal-samarbeidet ble formalisert. Dette markerte vi med jubileumsseminar på Norsk bergverksmuseum på Kongsberg, Smeltehytta, tirsdag 6.november 2018. Bildet under viser deltakerne.

 

(Foto: )

Publisert: 24. november 2014 Sist oppdatert: 06. januar 2020