gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Hovedutfordringer i vannområde Numedalslågen

Hvordan står det til med vannet der du bor, og hvordan kan vi ta bedre vare på det? Nå kan kommunen og alle som vil, for øvrig, komme med innspill om hvordan vannet bør forvaltes.

Frist for innspill er 30. juni 2019.

 

Gjeldende regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken ble godkjent i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Det innledes nå et arbeid med oppdatering og justering av plan og tiltaksprogram for perioden 2022-2027.

Vannregionmyndigheten for Vest-Viken vannregion er Buskerud fylkeskommune. Buskerud fylkeskommune har sendt ut to dokumenter på høring: Planprogram og hovedutfordringer. Sammen danner de grunnlaget for den oppdateringen av vannforvaltningsplanene som skal skje fram mot utgangen av 2021. Etter oppsummering av høringen vil plandokumentene vedtas av fylkeskommunene høsten 2019, og være grunnlag for det videre arbeidet med rulleringen av regional vannforvaltningsplan og tiltaksprogram for planperioden 2022-2027.

Plandokumentene som er på høring er lagt ved dette saksframlegget, men kan også leses på nett her:

De nasjonale føringene for vannforvaltningsarbeidet fra Regjeringen kom først 19. mars 2019. Vannregionmyndigheten har følgelig ikke hatt mulighet til å vurdere og implementere elementer fra disse føringene ved utarbeidelsen av høringsdokumentene. De nasjonale føringene må sees på som et supplerende grunnlag for høringsinnspill. Disse kan leses her:

Publisert: 29. november 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020