gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Aktuelt

Nyheter, undersøkelser, prosjekter m.m vedrørende Siljan - Farris vannområde vil bli publisert på denne siden.

Resultater fra karpe- og fiskeundersøkelsen i Siljan - Farris vassdraget 2017 finner du her: Rapport-NP. For sluttrapport se Fagrapporter.

I mai 2019 ble første elvemusling registrert i Siljan-Farris Vassdraget. Funnet ble gjort i Galtetjennsbekken takket være lokal kunnskap fra Siljan jeger og fiskerforening. Elvemuslingen er en sårbar art og er derfor på rødlista. Muslingen har en særegen biologi som inkluderer et obligatorisk larvestadium på gjellene til laks eller ørret. Det parasittiske stadiet varer normalt 10–11 måneder. Når muslingen har forlatt vertsfisken lever den helt nedgravd i substratet i de første leveårene. For muslinger som er 30–50 mm lange vil fortsatt bare 25–50 % av individene være synlige. Det er med andre ord viktig å huske på at arten er avhengig av fisk for å gjennomføre livssyklus, og faktorer som påvirker vertsfiskene vil også påvirke elvemuslingen. Muslingene forflytter seg i liten grad etter at de har etablert seg på elvebunnen. Elvemuslingene kan bli over 200 år gamle og filtrere så mye som 50 liter vann i døgnet. Det vil bli gjennomført flere undersøkelser i vassdraget. Tips om mulig flere lokaliteter i vassdraget mottas med takk.

Elvemusling i Siljan-Farris vassdraget

Publisert: 17. februar 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020