gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Styringsgruppe

Styringsgruppen er oppnevnt av kommunene i vannområde Skien-Grenlandsfjordene med en representant fra hver kommune. Telemark fylkeskommune deltar også med en representant.Styringsgruppen er etablert for å styrke den lokalpolitiske forankringen av planarbeidet.

Styringsgruppen følger opp fremdrift i planprosessen, er ett beslutningspunkt før offentlige høringer og ved milepæler i planprosessen og følger opp iverksetting og gjennomføring av den lokale planen.Styringsgruppen møtes 3-4 ganger hvert år.

 Nåværende styringsgruppe består av følgende politiske representanter:

Telemark fylkeskommune: Hallgeir Ofte (leder av styringsgruppen), vara: Andreas Kjær

Porsgrunn kommune: Tone Skau Jonassen (Nestleder av styringsgruppen), vara: Tonje Markset Lia

Skien kommune: Erik Næs, vara: Rasmus Omland

Bamble kommune: Heidi Herum, vara: Jan Runar Arvesen

Larvik kommune: Rune Høiseth, vara: Olav Nordheim

Publisert: 17. februar 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020