gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fiskevandringer og konsesjonsbehandling

Kunnskapsgrunnlag vedrørende fiskevandringer og konsesjonsbehandling for skotfoss kraftverk og Eidet-kraftverkene - et forprosjekt

Skotfoss, Eidet, Eidet I og Eidet II kraftverk i skien er kalt inn til konsesjonsbehandling. Skienelva er prioritert med godkjent miljømål 2021 der tiltak kan medføre krafttap for vannkraftsektoren. Miljømålet er hovedsakelig knyttet til å sikre vandringsforhold for fisk.

Rapporten kan leses her: Multiconsult Rapport Skiensvassdraget_10202312 RIM-RAP 001.pdf

Publisert: 11. januar 2019 Sist oppdatert: 06. januar 2020