gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fagrapportar

Her blir det lagt ut diverse fagrapportar, særleg frå fiskeundersøkingar.

Fleire rapporter om Tokkeåi: Kartlegging av gyte_og_oppveksthabitater_2018_4_26_LFI_rapport 307.pdf Rapport-Tokkåi-2018-ungfisk.pdf. Vassområdet bestilte i 2016 ei vurdering av vilkåra for tilgang til nye gyteområde for storaure i Dalåi og Tokkeåi ovanfor Helvetesfossen. Rapporten er laga av Morten Kråbøl i Multiconsult. Den finn du her:Kråbøl Fiskebiologiske vurderinger i Tokkeåi og Dalaåi.pdf 

Rapportar frå NINA mfl. i Tokkeåi: NINA rapport 544, NINA rapport 721, NINA rapport 862, NINA rapport 955, NINA rapport 1002 (niauge), NINA samlerapport 1050. Heggenes mfl 2009, Schartum og Fjeldheim 2015.  Storauren sine vandringar og bruk av leveområde er i 2015 - 2017 kartlagt med bruk av sendarar og lyttebøyer. LFI/UNI Miljø i Bergen har vurdert gyte- og oppvekstvilkår i Tokkeåi frå munningen og opp til Ravnejuv.

Fiskerapportar for Tveitevatn, for Våmarvatn, Årmotvatni og Kvikkevatn, for Førsvatn, for Bordalsvatn, for Songa og Bitdalsvatn, for Songa, for Ståvatn, Totak mfl., Bora, Songa og Bitu, ny rapport for Totak og Våmarvatn 2015, Rapport-Tokkåi-2017-fisk.pdfRapport-nr. 63-Vågslivatn-Bitdalsvatn-NHM-Statkraft-28.4.2017.pdf. Ein eldre rapport frå Vinjevatn. Nye rapportar frå Bandak/Vestvatna:Rapport-NHM-nr. 72-Bandak-2018.pdf  Virkninger på fisk Vestvatna - Tokke-reguleringen.pdf

Andre: Vandrings- og bestandsundersøkingar 2005, årsrapport Hydrofish 2007, Økogrønt plan Tokkeåi. Telemetri og radioakustikk for å kartlegge fiskens vandringar i Bandak og Tokkeåi finn du her:Feltrapport Dalen 2016 Karlson Fjeldheim.pdf. Resipientundersøking av Vågslivatn i samband med hyttebygging, NIVA 2007

Jon Museth i NINA har i notat kommentert NINA rapport 1050. 

 

Bandakkanalen er ei nettside som er oppretta med stønad frå NINA, Statkraft, Bandak fiskelag og Tokke kommune. Sida gjev bakgrunnsinformasjon om undersøkingar, nyhende og reportasjar om fisken og fisket i vassdraget.

Publisert: 23. februar 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020