gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Vilkårsrevisjonen

Hovudkonsesjonen for regulering av Tokke-Vinjevassdraget blei gitt i 1956, som statsregulering etter vassdragslova. Denne er seinare splitta opp i fleire delkonsesjonar. I 2007 opna NVE for revisjon av konsesjonsvilkår og bad Statkraft om å lage revisjonsdokument. Revisjonsdokumentet er godkjent av NVE og har vore lagt ut på høyring. Resultatet er nå til behandling i NVE, som skal fastsette  konsesjonsvilkåra for dei neste 30 åra.

Status for reguleringa av Tokke-Vinjevassdraget finn du her. Revisjonsdokumentet frå Statkraft finn du her. Kravet frå kommunane finn du her.

Publisert: 24. februar 2016 Sist oppdatert: 06. januar 2020