gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høyringsinnspel - planprogram og hovudutfordringar

Her finn du oversikt over innsendte høringsinnspel til planprogam og hovutfordringar knytt til oppdatering av vassforvaltningsplanen for 2022 -2027.

Sognefjorden Vel.pdfSida vert løypande oppdatert:

1. Planprogram for Sogn og Fjordane vassregion og Hordaland vassregion (ny Vestland vassregion frå 1.1.2020):

2. Hovedutfordringar for Sogn og Fjordane vassregion med vedlegg frå vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Ytre Sogn og Indre Sogn. 

Statlege etatar
Etat Planprogram Hovudutfordringar
Kystverket Kystverket - planprogram Kystverket - hovudutfordringar
Norges vassdrags- og energidirektorat    
Statens vegvesen SVV - planprogram SVV - hovudutfordringar

Direktoratet for mineralforvaltning

- vedlegg

   
Miljødirektoratet Miljødirektoratet - planprogram Miljødirektoratet - hovudutfordringar
Fiskeridirektoratet    
Fylkesmannen i Vestland    
     
     

 

Kommunar
Kommune Planprogram Hovudutfordringar
Jølster kommune    
Askvoll og Fjaler kommuner    
 Bergen kommune    
 Bømlo kommune    
 Eidfjord kommune    
 Fjell kommune    
 Masfjorden kommune    
 Meland kommune    
 Sund kommune  

 

Ullensvang kommune    
Ulvik kommune    
Vaksdal kommune Vaksdal kommune planprogram  

 

Interessentar, lag og organisasjonar
  Planprogram Hovudutfordringar

Norske lakseelvar 090419 

Norskelakseelver 250619

   
Sjømat Norge    
 SFE Produksjon AS  SFE - planprogram  SFE - Hovudutfordringar
 Hydro Energi AS Hydro Energi AS - planprogram  
Vasskraftprodusentar i Sogn og Fjordane    
Norsk friluftsliv SRN Sabima    
 Miljøvernforbundet    
 Energi Norge    

Statkraft

- vedlegg

   

BKK

 BKK planprogram  

Norsk Industri

- vedlegg NIVA notat

   

Sognefjorden Vel

   

FNF - SFT - NJFF SF - NVF SF - Fjordane Friluftsråd

   
Publisert: 04. juni 2019 Sist oppdatert: 03. januar 2020