gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Høyringsinnspel - planprogram og hovudutfordringar

Her finn du oversikt over innsendte høringsinnspel til planprogram og hovedutfordringar knytt til oppdatering av vassforvaltningsplanen for 2022-2027 for  Hordaland vassregion (ny Vestland vassregion frå 1.1.2020):

Laks i Ekso Fotograf: Sveinung Klyve

Sida vert løypande oppdatert:

1. Planprogram for Sogn og Fjordane vassregion og Hordaland vassregion (ny Vestland vassregion frå 1.1.2020):

2. Hovedutfordringar for Hordaland vassregion med vedlegg frå vassområda Voss-Osterfjorden, Hardanger, Sunnhordland, Vest, Nordhordland

Statlege etatar
Etat Planprogram Hovudutfordringar
Kystverket Kystverket - planprogram Kystverket - hovudutfordringar
Norges vassdrags- og energidirektorat    
Statens vegvesen SVV - planprogram SVV - hovudutfordringar

Direktoratet for mineralforvaltning

- vedlegg

   
Miljødirektoratet Miljødirektoratet - planprogram Miljødirektoratet - hovudutfordringar
Fiskeridirektoratet    
Fylkesmannen i Vestland    
     
     

 

Kommunar
Kommune Planprogram Hovudutfordringar
 Bergen kommune    
 Bømlo kommune    
 Eidfjord kommune    
 Fjell kommune    
 Masfjorden kommune    
 Meland kommune    
 Sund kommune  

 

Ullensvang kommune    
Ulvik kommune    
Vaksdal kommune Vaksdal kommune planprogram  

 

Interessentar, lag og organisasjonar
  Planprogram Hovudutfordringar

Norske lakseelvar 090419 

Norskelakseelver 250619

   
Sjømat Norge    
Norsk friluftsliv SRN Sabima    
 Miljøvernforbundet    
 Energi Norge    

BKK

 BKK planprogram  

Norsk Industri

- vedlegg NIVA notat

   

FNF - SFT - NJFF SF - NVF SF - Fjordane Friluftsråd

   
Publisert: 04. juni 2019 Sist oppdatert: 03. januar 2020