gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kva kan vi gjere for fisken i forbygde elvar?

Endeleg er rapporten her som skisserer ei rekkje tiltak som elveeigarar kan vurdere å gjennomføre. Det finst tilskotsordningar for slike tiltak.

Vassområda i Sogn og Fjordane leigde NORCE i 2018 - 2019 til oppdraget: "Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse for utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane".

Publisert: 22. november 2019 Sist oppdatert: 03. januar 2020