gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Arbeid med kommunale tiltak til ny vassforvaltingsplan for Vestland

Alle kommunar har ein rett og plikt til å delta i arbeidet med ny vassforvaltningsplan og tiltaksprogram. Det betyr at det er kommunen som skal skissera tiltak  innanfor avløp, landbruk, avfallsplasser, plan m.m. Frist for å legge inn tiltak i Vann-Nett er 1. februar 2020

Møkking Fotograf: Sveinung Klyve

Vassområdekoordinator tar opp med kvar einskild kommune kva for vassførekomstar og påverknadar dei er ansvarleg for

Vassområdekoordinator tar opp med kvar einskild kommune kva for vassførekomstar og påverknadar dei er ansvarleg for som såkalla «sektormynde» der altså kommunen sit med lovverket. Nokre av problemstillingane vil vere godt kjende for kommunen og noko det allereie har blitt arbeidd med, medan andre problemstillingar kan vere mindre kjende.

Tiltaka som kommunane skisserer vil vassområdekoordinatorane legge inn i Vann-nett innan 1.2.2020.

Her finn du: 

Publisert: 02. januar 2020 Sist oppdatert: 02. januar 2020