gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planperiode 2022 - 2027

Under ser du oversikt over status for plandokument i planperioden 2022 - 2027. Arbeidet vil ende opp i ein vassforvaltningsplan for Vestland vassregion i 2021. Planen vil gjelde for 2022 -2027.

 

Høyringsperiode

Status for planperiode 2022 -2027

Planprogram – Vestland vassregion

1.april- 30.juni 2019

Godkjent i:

Sogn og Fjordane vassregionutval  17.10.19

Hordaland  vassregionutval 21.10.19.

Vedtak

Fylkestinget i Vestland 17.12.19

Hovudfordringar

Hovutfordringar i Sogn og Fjordane

Vedlegg 1 Nordfjord vassområde

Vedlegg 2 Sunnfjord vassområde

Vedlegg 3 Ytre Sogn vassområde

Vedlegg 4 Indre Sogn vassområde

 

Hovudutfordringar i Hordaland

Vedlegg 1 Hardanger vassområde

Vedlegg 2 Sunnhordland

Vedlegg 3 Vest vassområde

Vedlegg 4 Nordhordland vassområde

Vedlegg 5 Voss - Osterfjorden

1.april- 30.juni 2019

Godkjent i :

Sogn og Fjordane vassregionutval 17.10.19

.

 

 

 

 

 

 

Hordaland vassregionutval 21.10.19

Vassforvaltningsplan for Vestland vassregion

1. oktober  - 31.desember 2020

Under arbeid

Tiltaksprogram for Vestland vassregionen

1. oktober  - 31.desember 2020

Under arbeid

Handlingsprogram

1. oktober  - 31.desember 2020

Ikkje starta

Regional plan for vassforvaltning - Høyring av dokument

Regional plan for vassforvaltning gjeld til og med 2021. Vi har starta arbeidet med å oppdatere planen for perioden 2022–2027 og legg no fleire dokument ut til offentleg ettersyn. Fristen for innspel er 30. juni 2019.

Publisert: 26. mars 2019 Sist oppdatert: 11. desember 2019