gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Planperioden 2016 - 2021

Planperioden 2016 - 2021 er planlagt i perioden 2010-2015. Planen vert gjennomført i perioden 2016-2021.

Under finn du plandokumenta for planperioden 2016 - 2021. Tiltaksprogrammet bygg på tiltaksanalysane utført for kvart vassområde.

Sogn og Fjordane vassregion 2016 - 2021

Hordaland vassregion 2016  - 2021

Planprogram

Planprogram

Vesentlege vassforvaltningspørsmål

- vedlegg

Vesentlege vassforvaltningspørsmål

 

 

Vassforvaltningsplan

Godkjenningsdokument frå Klima - og miljødepartementet

Vassforvaltningsplan

Tiltaksprogram

Tiltaksprogram

Handlingsprogram

2016-2018

2019-2021

Handlingsprogram

2016-2018

2019-2021

Overvakingsprogram

Overvakingsprogram