gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i vassområdeutvalet i Indre Sogn 14. mars 2012

Aurland kommune kaller inn til møtet i vassområdeutvalet 14. mar skl 12. Møtet vert halde i Aurland Rådhus kl. 12. Ope møte.

Dagsorden:

SAK 1 Uttale karakterisering av vassførekomst kyst

SAK 2 Uttale karakterisering av vassførekomst vassdrag

SAK 3 Førebels framlegg frå NVE til Sterkt modifiserte Vassforekomstar (kSMVF). Drøfting

SAK 4 Trendanalyser og vesentlege utfordringar; drøfting og innspel

SAK 5 Ymse

Kontaktperson: Bjørn Sture Rosenvoll i Aurland kommune

Publisert: 24. februar 2012 Sist oppdatert: 13. desember 2019