gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i vassområdeutvalet i mars 2018

6. mars blei det arrangert møte i Indre Sogn vassområdeutval på fylkeshuset på Hermansverk. På møtet var kommunane Leikanger, Luster og Sogndal representert, i tillegg til Mattilsynet, Statens Vegvesen, Fylkesmannen og fylkeskommunen. Sakene som blei handsama var årsmelding og rekneskap for 2017, og aktivitetsplan og budsjett for 2018.

Møtereferat, og diverse andre dokument og presentasjonar frå møtet er å finne nedst på sida.