gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i prosjektgruppa i februar 2017

Det første møtet til prosjektgruppa i Indre Sogn vassområde blei halde 16. februar 2017. Møtestad var Quality Hotel i Sogndal.

På sakslista stod m.a. framlegg til plan for overvaking og problemkartlegging i Indre Sogn vassområde, og diverse orienteringar.

Saksliste for møtet:

  1. Kommunane sine oppgåver etter vassforskrifta. Prosjektleiar gjev ei lita oppfrisking om kva dette inneber

  2. Diverse orienteringar. M.a. kommande vassforvaltningsseminar om tiltak innan landbruk og spreidde avløp, prosjektet «Førebygging av toksiske effektar av klimaendringar» (ToksKlim) og overvakingsprogram for Sognefjorden

  3. Økonomi. Kva for midlar har vassområdet til rådighet?

  4. Framlegg til plan for overvaking og problemkartlegging i Indre Sogn vassområde i 2017

  5. Runde rundt bordet. Kva har kommunane gjort sidan sist?

  6. Planlegge møte i VOU og neste møte i prosjektgruppa

    Eventuelt