gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utfordringar i Indre Sogn vassområde

Ein har no kome fram til kva dei viktigaste utfordringane i vassområdet er.

Dei viktigaste utfordringane for vassområdet er peika på i dokumentet Innspel til vesentlege vassforvaltningsspørsmål for vassområdet.

Det er høve til å kome med innspel til vassområdeutvalet til dokumentet. Send innspel innan 31.12.12 til Aurland kommune ved Bjørn Sture Rosenvoll, e-post: bsr@aurland.kommune.no

Publisert: 10. august 2016 Sist oppdatert: 13. desember 2019