gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Seminar på Skei 28-29. mars 2017

Hamnar det kloakk og gjødsel i våre vassdrag og sjøområde? Korleis kan kommunane skaffe seg oversikt over tilstanden på private avløpsanlegg? Korleis kan kommunane legge til rette for god gjødslingspraksis på gardane? Korleis kan kommunane arbeide med planar, forskrifter og støtteordningar for å sikre eit godt vassmiljø?

Deltakarar frå heile 18 av dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane var samla for å lære om og diskutere desse spørsmåla. Totalt møtte 60 deltakarar og føredragshaldarar.

Program og presentasjonar ligg nedanfor

Relavant litteratur:
Tiltak for godt vannmiljø, brosjyre, Miljødirektoratet 2016
Husdyrgjødsel på Vestlandet - nye utfordringar, brosjyre, NLR
Problemkartlegging og tiltaksanalyse for utvalde vassførekomstar. Nordfjord vassområde, rapport, Asplan Viak 2014.