gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i vassområdeutvalet 6. mars 2018

Tysdag 6. mars blir det møte i Indre Sogn vassområdeutval. Møtestad blir fylkeshuset på Hermansverk. På sakslista er årsmelding og rekneskap for 2017, og aktivitetsplan og budsjett for 2018. I tillegg blir det orientering om rullering av regional plan for vassforvaltning, og oppdatering av kunnskapsgrunnlaget.

Sjå nærmare på innkalling og saksliste/saksframlegg ved å klikke på lenkene nedanfor.