gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kva kan vi gjere for fisken i forbygde elver?

Endeleg er rapporten her som skisserer ei rekkje tiltak som elveeigarar kan vurdere å gjennomføre. Det finst tilskotsordningar for slike tiltak.

Eselvi. Foto: Christian E. Pettersen

Vassområda i Sogn og Fjordane leigde NORCE i 2018 - 2019 til oppdraget: "Kartlegging av habitatforhold, fiskeundersøkelser og tiltaksanalyse for utvalgte vannforekomster i Sogn og Fjordane".

Elvene som blei undersøkt i Indre Sogn vassområde var Nysetelvi i Årdal kommune, og Mundalselvi, Tverrgrovi, Supphelleelvi og Storelvi (Fjærland) i Sogndal kommune.

Publisert: 22. november 2019 Sist oppdatert: 13. desember 2019