gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i Sogn og Fjordane vassregionutval

Det blir møte i Sogn og Fjordane vassregionutval i Sogndal den 17. oktober. Innkalling til alle medlemar blei sendt ut 17. september.

Førebels program:

Sak 1 Planprogram – høyringsinnspel og endringar i planprogrammet

Sak 2 Hovudutfordringar - høyringsinnspel og endringar i Hovudutfordringar for Sogn og Fjordane

Sak 3 Kunnskapsgrunnlaget til vassforvaltningsplan for Vestland vassregion 2022 - 2027 Sak 4 Plan for utarbeiding av vassforvaltningsplanen og tiltaksprogrammet

Sak 5 Nasjonale føringar for arbeidet

Sak 6 Medverknad i planarbeidet

Sak 7 Ny organisering av Vestland vassregion

Sak 8 Orientering om funn i avløpsprosjektet for Sogn og Fjordane 2019 v/ NIBIO

Sak 9 Landbruksprosjektet Mindre ureining til vassdrag i Vestland - Orientering om utvikling av GIS lag i fylkesatlas

Vedtakssaker for Sogn og Fjordane vassregionutval:

1. Tilslutning til planprogram for Sogn og Fjordane vassregion og Hordaland vassregion (Vestland vassregion frå 1.1.2020)

2. Tilslutning til dokumentet Hovudutfordringar i Sogn og Fjordane

a. Vedlegg 1 Hovudutfordringar i Nordfjord vassområde

b. Vedlegg 2 Hovudutfordringar i Sunnfjord vassområde

c. Vedlegg 3 Hovudutfordringar i Ytre Sogn vassområde

d. Vedlegg 4 Hovudutfordringar i Indre Sogn vassområde

Saksdokument og oppdatert program vert sendt ut om lag ei veke før møtet.

Påmelding: http://www.vannportalen.no/vannregioner/sogn--og-fjordane/arrangement/komande-arrangement/mote-i-sogn-og-fjordane-vassregionutval/

Publisert: 19. september 2019 Sist oppdatert: 13. desember 2019