gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nordfjord VOU 07.12.2018

- Utvalet innvilga 200 000 kr til fylkesprosjektet for avløp
- Utkast til Planprogram og Hovudutfordringsdokument for rullering av regional vassforvaltningsplan.
- Fylkeskommunen held fram som styresmakt for vassforvaltning

Referat Nordfjord vassområdeutval 7.12.2018

Publisert: 07. desember 2018 Sist oppdatert: 13. desember 2019