gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Nordfjord VOU 10.04.2018

Fylkeskommunen og fylkesmannen orienterte om kva som er forventa av kommunar og andre styresmakter innan vassforvaltning i 2018.
Orientering om nytt fylkesprosjekt innan ureining frå avløp.
Årsmelding 2017, aktivitetsplan 2018, rekneskap og budsjett.