gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Karakterisering av grunnvassførekomstar i Stryn vassområde

På oppdrag frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har Asplan Viak utarbeidd ei karakterisering av grunnvassførekomstar i Stryn vassområde.

Rapporten gir ei oversikt over dei viktigaste grunnvassførekomstane i Stryn kommune. Rapporten vil danne grunnlag for ei seinare vurdering av sårbarheit og belastning av grunnvassførekomstane. Dette vil forhåpentlegvis bidra til en bærekraftig utnytting og betre beskyttelse av grunnvatn innan vassområde Stryn.

Karakterisering av grunnvassførekomstar i Stryn vassområde

Publisert: 04. november 2008 Sist oppdatert: 13. desember 2019