gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Klassifisering av elver basert på botndyr

På oppdrag fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) gjennomført undersøkelser av bunnfaunaen i et utvalg elver i Stryn Kommune.

Bunnfaunaen er undersøkt i et utvalg av elver i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Undersøkelsen er gjort for å karakterisere den økologiske statusen i elvene med vekt på forsuring og organisk belastning / forurensing. Resultatene er presentert som faktaark for hver lokalitet, med artslister, utregning av forsuringsindekser og indekser for organisk belastning / forurensing. Den økologiske statusen til hver lokalitet er deretter vurdert og lokaliteten er plassert i en av fem økologiske statussklasser.

LFI-Unifob nr 147 Klassifisering av elver i Stryn k basert på bunndyr

Publisert: 04. november 2008 Sist oppdatert: 13. desember 2019