gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Undersøking av begroingssamfunn i Stryn kommune

Det vart samla inn prøver av begroing frå 21 stasjonar frå vassdrag i Stryn kommune i august 2007.

Av dei undersøkte lokalitetane tilfredstiller 15 Vassdirektivets krav om at alle lokalitetar/­vassførekomstar skal ha Høy eller God Økologisk Status, tilstandsklasse I og II i tabell 1. Tre av stasjonane er plassert i ein overgangstilstand, klasse II-III. I følgje begroingssamfunnet har ingen av dei 21 lokalitetane så dårleg vasskvalitet at det tilsvarer den dårlegaste tilstandsklassen V (Svært Dårlig) og berre ein lokalitet (st. 7 Høgalmelva) har en vasskvalitet som tilsvarer tilstandsklasse IV (Dårlig Økologisk Status).

NIVA - Undersøkelse av begroingssamfunn ved 21 stasjoner i Stryn kommune i Sogn og Fjordane 2007 

Publisert: 04. november 2008 Sist oppdatert: 13. desember 2019