gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Møte i Nordfjord vassområdeutval 16.03.2012

Møtet vart halde på Sandane16. mars 2012. Hovedtema for møtet var finansiering og organisering av vassområdet. Fylkesmannen la fram framlegg til karakerisering av vassførekomstane i Nordfjord. Kommunane må gi tilbakemelding på framlegg til karakterisering til fylkesmannen.

Det var ikkje semje om storleik på prosjektleiarstillingen for vassområdet. Fleirtalet i vassområdeutvalet meinte at ein heil stilling må lysast ut no. Saka vil bli lagt fram for Nordfjordrådet.

Notat frå møtet, dokument og presentasjonar som vart lagt fram i møtet, ligg nedst på sida.
Kontaktperson for vassområde Nordfjord er Einar Holmøy i Gloppen kommune.
Relaterte dokument
Publisert: 02. april 2012 Sist oppdatert: 13. desember 2019