gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utfordringar i Vassområde Nordfjord

Nordfjord Vassområdeutval har kome fram til kva dei viktigaste utfordringane i vassområdet er.

Dei viktigaste utfordringane for vassområdet er peika på i dokumentet Innspel til vesentlege vassforvaltningsspørsmål for vassområdet.

Det er høve til å kome med innspel til vassområdeutvalet til dokumentet. Send innspel innan 31.12.12 til Gloppen kommune ved Staffan Hjohlman, e-post: staffan.hjohlman@gloppen.kommune.no

Publisert: 19. oktober 2012 Sist oppdatert: 13. desember 2019