gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Utlysing- Prosjektleiar for vassområde Nordfjord

I samband med oppfølging av vassføreskrifta skal det i Nordfjord vassområde tilsettast ein prosjektleiar i 100% stilling.

Gloppen kommune er vertskommune for vassområdet. Nordfjord vassområde omfattar kommunane Gloppen, Stryn, Hornindal, Eid, Selje, Vågsøy og Bremanger.


Hovudarbeidsoppgåver

  • Organisere å leie arbeidet
  • Ha kontakt mot sektorstyresmaktar og fagmiljø
  • Syte for at arbeidet vert utført i samsvar med oppdrag frå vassregionstyresmakta
  • Utarbeide tiltaksanalyse
  • Ta del i arbeidet med å vurdere miljøtilstanden i vassførekomstane
  • Gjere arbeidet kjent, samordne infromasjon og sikre medverknad i heile vassområdet


Søknadsfrist 25. mai 2012.

Kontaktperson: Einar Holmøy i Gloppen kommune, tlf. 57883843, einar.holmoy@gloppen.kommune.no  

Relaterte dokument
Kontaktpersonar
Publisert: 27. april 2012 Sist oppdatert: 13. desember 2019