gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Kva kan gjerast for vassmiljøet?

Vassområde Nordfjord ønskjer framlegg til tiltak for å betre miljøet i elvar, innsjøar, kystvatn og grunnvatn, som er påverka av menneskeleg aktivitet.

Det er for tida hektisk aktivitet hos sektorstyresmakter, kommunar og verksemder med å utgreie tiltak som kan betre miljøet i vassførekomstar. Tiltaka skal samanstillast i ei "Tiltaksanalyse" for kvart vassområde.

Liste over vassførekomstar i Nordfjord der det skal utgreiast tiltak.

Vassførekomstane i lista er sorterte etter styresmakt som har ansvar for den enkelte type påverknad.

Publisert: 11. mars 2013 Sist oppdatert: 13. desember 2019