gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fagrapportar

Tittel Oppdragsgjevar Oppdragstakar   År Merknad
Kartlegging av private avløpsrenseanlegg i ulike kommuner i Sogn og Fjordane fylke  Fylkesmannen i Vestland og Sogn og Fjordane fylkeskommune (inkludert vassområda Sunnfjord, Nordfjord, Indre Sogn og Ytre Sogn) NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi 2019  
Miljøovervåking av elver 2018, Sogn og Fjordane fylke Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Sunnfjord, Indre Sogn og Ytre Sogn Faun Naturforvaltning AS 2019  

Miljøovervaking av innsjøer i Sogn og Fjordane fylke, 2018

Vedlegg, artslister planteplankton, SF 2018.pdf

Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Indre Sogn og Ytre Sogn Faun Naturforvaltning AS 2019  
Kartlegging av marint naturmangfald i Dalsfjorden. Marin verneplan for Sogn og Fjordane.  Fylkesmannen Sogn og Fjordane Rådgivende Biologer AS 2018  
Biologiske granskingar i elvar i Sogn og Fjordane 2017 Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Indre Sogn og Ytre Sogn, Rådgivende Biologer AS 2018  
Habitatskartlegging og tiltaksplan for tilbakeføring av fisk - Storevatnet og Litlevtnet i Flora kommune.pdf Sunnfjord vassområde Rådgivende Biologer AS 2017  
Kartlegging av fysiske inngrep i Jølstra og Anga i Førde kommune.pdf Sunnfjord vassområde Rådgivende Biologer AS 2017  
Status for elvemuslingen i Nyttingneselva 2016 Sunnfjord vassområde Rådgivende Biologer AS 2017  
Synfaring av eit utval elvemuslingbestandar i juni 2016 - og oppsummert kunnskapsstatus for elvemusling i Sogn og Fjordane Vassområda Sunnfjord og Nordfjord Rådgivende Biologer AS 2017  
Økologisk tilstandsklassifisering i Sogn og Fjordane 2014  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane NIVA 2015  
Vurdering av kulverter og gyte- og oppveksforhold i utvalgte bekker og sidevassdrag i Sogn og Fjordane 2012  Statens Vegvesen Region Vest  LFI, Uni Miljø 2012  
Vandringsmuligheter for laksefisk ved vegkulverter og potensiale for vegforurensning av innsjøer i Sogn og Fjordane 2012 Statens Vegvesen Region Vest NIVA 2012  
Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rådgivende Biologer AS 2012  
Registrering av fysiske inngrep i mindre vassdrag i Sogn og Fjordane sommeren 1999  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane LFI, UiB 2000  
         
         
Publisert: 23. oktober 2018 Sist oppdatert: 13. desember 2019