gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Fagrapportar

Tittel Oppdragsgjevar Oppdragstakar   År Merknad
Miljøovervåking av elver 2018, Sogn og Fjordane fylke Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Sunnfjord, Indre Sogn og Ytre Sogn Faun Naturforvaltning AS 2019  

Miljøovervaking av innsjøer i Sogn og Fjordane fylke, 2018

Vedlegg, artslister planteplankton, SF 2018.pdf

Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Indre Sogn og Ytre Sogn Faun Naturforvaltning AS 2019  
Kartlegging av marint naturmangfald i Dalsfjorden. Marin verneplan for Sogn og Fjordane.  Fylkesmannen Sogn og Fjordane Rådgivende Biologer AS 2018  
Biologiske granskingar i elvar i Sogn og Fjordane 2017 Sogn og Fjordane fylkeskommune / vassområda Nordfjord, Sunnfjord, Indre Sogn og Ytre Sogn, Rådgivende Biologer AS 2018  
Habitatskartlegging og tiltaksplan for tilbakeføring av fisk - Storevatnet og Litlevtnet i Flora kommune.pdf Sunnfjord vassområde Rådgivende Biologer AS 2017  
Kartlegging av fysiske inngrep i Jølstra og Anga i Førde kommune.pdf Sunnfjord vassområde Rådgivende Biologer AS 2017  
Status for elvemuslingen i Nyttingneselva 2016 Sunnfjord vassområde Rådgivende Biologer AS 2017  
Synfaring av eit utval elvemuslingbestandar i juni 2016 - og oppsummert kunnskapsstatus for elvemusling i Sogn og Fjordane Vassområda Sunnfjord og Nordfjord Rådgivende Biologer AS 2017  
Økologisk tilstandsklassifisering i Sogn og Fjordane 2014  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane NIVA 2015  
Vurdering av kulverter og gyte- og oppveksforhold i utvalgte bekker og sidevassdrag i Sogn og Fjordane 2012  Statens Vegvesen Region Vest  LFI, Uni Miljø 2012  
Vandringsmuligheter for laksefisk ved vegkulverter og potensiale for vegforurensning av innsjøer i Sogn og Fjordane 2012 Statens Vegvesen Region Vest NIVA 2012  
Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Rådgivende Biologer AS 2012  
Registrering av fysiske inngrep i mindre vassdrag i Sogn og Fjordane sommeren 1999  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane LFI, UiB 2000  
         
         
Publisert: 23. oktober 2018 Sist oppdatert: 13. desember 2019