gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Sunnfjord vassområdeutval 5. juni 2013

Referat og presentasjonar frå møtet i vassområdeutvalet for Sunnfjord er no tilgjengeleg.

Program - møte i vassområdeutvalet for sunnfjord 5. juni 2013

10:00 Velkommen og status rapport – Alana Shanks, Sunnfjord vassområde prosjektleiar

10:20 Tiltaksanalyse, tiltaksprogram og forvaltningsplan – Merete Farstad, S og F Fylkeskommune

10:40 Behov for overvaking i Sunnfjord – Marte Kristin Rosnes, S og F Fylkesmann

11:00 Fiskeridirektoratet Region Vest og Vassforskrifta - Hanne-Marie Utvær

11:15 Medverknad i Sunnfjord– Alana Shanks

12:30 Aktuelle tiltak i vassdrag med landbrukspåvirkning – Alana Shanks

12:45 Vassprøvar og analyse- Alana Shanks

13:30 Budsjett for vassområde Sunnfjord

Notat Budsjett

Publisert: 28. juni 2013 Sist oppdatert: 13. desember 2019