gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Sunnfjord vassområdeutval 11.03.2016

Val, Sunnfjord vassområdeutval:
Mathias Råheim, Gaular kommune, leiar
Gunnar Osland, Askvoll kommune, nestleiar

Sunnfjord vassområdeutval vil i 2016 starte opp kunnskapsinnhenting om ureining frå jordbruk og avløp, forbygging/kanalisering av elvar, samt skaffe oversikt over kommunale vegar som hindrar vandring av fisk i elvane.

Referat
Vedlegg:
Aktivitetsplan
Framlegg til referansegruppe
Prosjektplan 2016 - 2021

Publisert: 15. mars 2016 Sist oppdatert: 13. desember 2019