gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Sunnfjord VOU 17.12.2018

- Utvalet innvilga 200 000 kr til fylkesprosjektet for avløp
- Utkast til Planprogram og Hovudutfordringsdokument for rullering av regional vassforvaltningsplan.
- Fylkeskommunen held fram som styresmakt for vassforvaltning

Publisert: 28. juni 2019 Sist oppdatert: 13. desember 2019