gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Temamøte avløp 11.01.2017

Status for oppfølging av små avløpsanlegg i kommunane, gebyr for tilsyn og saksbehandling.
Handtering av mangel-rapportar frå slamtømming.
Kommunen sin adgang til å definerer kva for anleggstypar som er lovlege.
Informasjon til husstandane.
Komande arrangement.
Synfaring til eit Biovac minirenseanlegg.

Møtet vart avheldt i Førde.
Referat

Publisert: 18. april 2017 Sist oppdatert: 13. desember 2019