gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Temamøte avløp 17.09.2019

Kva veg skal kommunane kan gå for at separate (private) reinseanlegg skal oppfylle dagens reinsekrav? 

Føredrag ved Guro Hensel, NIBIO. Gruppearbeid.

Hovudformålet med møtet var vegen kommunane kan gå for at separate (private) reinseanlegg skal oppfylle dagens reinsekrav, slik at miljømåla for vassmiljøet blir nådd innan 2027 (unntaksvis 2033), i tåd med nasjonale føringar, 19. mars 2019, for oppdatering av regionale planar for vassforvaltning.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) v/ Guro Hensel var invitert og heldt fleire foredrag. Det vart gjennomført gruppearbeid.

Referat

Guro Hensel: Tilsyn, gebyr, plan, lokal forskrift

Guro Hensel: Innleiing til gruppearbeid

Gruppearbeid

Guro Hensel: Fylkesprosjekt om avløp

 

Publisert: 20. mai 2019 Sist oppdatert: 14. mai 2020