gå til hovedinnhold
Vis meny
Skjul meny

Temamøte landbruk 22.10.2019

Hovudformålet med møtet var å presentere og diskutere aktuelle tiltak som kommunane kan spele inn i samanheng med revidering av regional plan for vassforvaltning 2022-2027.

Fylkesmannen v/ Øyvind Vatshelle orienterte om støtteordningar gjennom Regionalt miljøprogram (RMP).

Norsk Landbruksrådgiving Vest orientert om utfordringar med handtering av husdyrgjødsel og rundballar.

Referatet ligg her.

Presentasjon vassområdekoordinator Staffan Hjohlman

Presentasjon NLR v/ Dag Arne Eide

Publisert: 11. november 2019 Sist oppdatert: 14. mai 2020